top of page
  • Writer's pictureRIHANA PEIMAN

خریدار خانه برای اولین بار؟

FIRST TIME HOME BUYER INCENTIVE

یک برنامه جدید مقرون به صرفه, تا به افرادی که پول پیش کمتر برای خرید اولین خانه خود دارند کمک کند. بسته به نوع ساختمان خرید که پیش فروش است یا نه, دولت فدرال کانادا در پرداخت 5 یا 10 درصد از قیمت خرید مشارکت می کند. این مشارکت درافزایش دادن پول پیش شما, باعث می شود که شما هزینه وام کمتری را برای مثال هر ماه پرداخت کنید تا فشار مالی را بر شما کمتر کند.

دوستان مد نظر داشته باشند که این مبلغ مشارکت شده که برای قسمتی از پول پیش استفاده میشود در زمان فروش یا بعد از پایان قرارداد 25 ساله باید به دولت برگردانده شود. بسته به اینکه قیمت خانه شما در آن زمان بیشتر یا کمتر شده, سهم دولت هم می تواند تحت اثر قراربگیرد.


یکی دیگر از نکاتی که باید در نظر داشته باشید محدودیت در مقدار وام است که برای مثال اگر در ونکور زندگی میکنید 4.5 برابر درآمد تائید شده شما می باشد. بیشترین درآمد قابل قبول در ونکور برای این نوع از وام مسکن 150,000$ در سال است.


یک سری فاکتورها هم باید مد نظر قرار گرفته شود تا واجد شرایط باشید.برای مثال این وام برای کسانی که درحال حاضردر خانه مسکونی خود زندگی می کنند و مالک می باشند نمی باشد. همچنین شما برای سرمایه گذاری نمی توانید از این نوع وام استفاده کنید.


در صورت واجد شرایط قرارگرفتن ,این برنامه کمکی دولت بیشتر برای دوستانی است که قصد خرید خانه را برای اولین بار در کانادا دارند با پول پیش کمتر از 20 درصد از قیمت خرید.


این ویدوی کوتاه یک مرور بر این نوع از وام مسکن دارد:

Comments


bottom of page